Ureditev plaže in pomola na Jezeru pri Podpeči

Na Jezeru pri Podpeči smo preuredili plažo in pomol. Treba je bilo zamenjati obstoječe pilote z novimi, izdelali in postavili smo nove AB (armiranobetonske) plošče, sanirali smo pomol in na novo psadili travo. Vabimo vas k ogledu slik kako je ureditev plaže in pomola na Jezeru pri Podpeči potekala.