Polaganje tlakovcev in dozidava prizidka k obstoječi hiši v Medvodah

V Medvodah smo k obstoječi hiši dozidali prizidek in uredili okolico. Pri tem projektu smo najprej naredili izkop za temelje prizidka, nato smo utrdili teren in uredili hidroizolacijo, naslednja faza je opaževanje temeljev, nato smo začeli z zidanjem z opečnatimi zidaki. Na prizidku smo naredili še fasado s potrebno izolacijo, in potem uredili še okolico. Položili smo tlakovce in zasadili raznorazno drevje in travo. Vabimo vas k ogledu slik kako je polaganje tlakovcev in dozidava prizidka k obstoječi hiši v Medvodah potekala.