Industrijski objekti

Prenova kmetijskega objekta v Notranjih Goricah

Adaptacija gospodarskega poslopja je zajemala rušitvena dela, celovito prenovo temeljev, izdelavo novih AB (armiranobetonskih) plošč, prenovo zidov in betonskih vertikalnih vezi, prenovo ostrešja in…

Read More

Prenova avtomehanične delavnice in salona po požaru v Kranju

V Kranju smo po požaru prenovili avtomehanično delavnico. Najprej je bilo treba vse očistiti in odvečni material odpeljati na deponijo. Pred montažo novih luči, beljenjem prostora, smo temu primerno…

Read More

Izdelava kanala za pregled vozil v Ljubljani

Na Avtotehni Vis v Ljubljani smo izdelali kanal za pregled vozil. Najprej smo gradbišče primerno opremili in zavarovali. Prejšni kanal je bilo treba porušiti in narediti predpripravo za novega.…

Read More

Izdelava in vgradnja lovilca olj v Toyota salonu v Ljubljani

V Ljubljani v Toyota salonu smo izdelali in vgradili lovilec olj. Vabimo vas k ogledu naših referenčnih fotografij, kako je naše delo potekalo.

Read More

Izdelava tehničnega centra na Avtotehni Vis v Ljubljani

Za naročnika smo v Ljubljani izdelali tehnični center. Naše delo je zajemalo izdelavo in postavitev jeklene konstrukcije, vsa mavčnokartonska dela, izoliranje prostora, napeljavo elektrike in vode,…

Read More

Izdelava ročne avtopralnice v Ljubljani in Kranju

V Ljubljani in Kranju smo na novo postavili dve ročni avtopralnici. Izdelali in izvedli smo vsa dela od A do Ž. Najprej smo naredili izkop za temeljno ploščo, in nato smo temelje betonirali. Treba je…

Read More