Nadstreški

Z ličnim nadstreškom učinkovito zaščitimo pred padavinami in vremenskimi vplivi vozila (avtomobilski nadstreški), različne elemente vrta, kot so kamin, sedežna garnitura in bazen ter seveda vhod v hišo, balkon in teraso. In prav zaradi svoje praktične uporabnosti, razmeroma nezahtevne in hitre postavitve ter relativne cenovne dostopnosti, postajajo nadstreški vse bolj priljubljena alternativa garažam.

Gradnja nadstreška lahko poteka en dan ali nekaj več, kar je odvisno od vrste nadstreška. Gradnja garaže pa lahko traja več tednov. Pri postavitvi standardnih nadstreškov niso potrebni nobeni večji gradbeni posegi. Dela se lahko izvedejo tudi brez težke gradbene mehanizacije.

Vabimo vas k ogledu nekaj naših referenčnih slik izdelav in postavitev nadstreškov:

IZVEDBA IN POSTAVITEV NADSTREŠKA
IZDELAVA IN POSTAVITEV NADSTREŠKA
IZDELAVA LESENEGA NADSTREŠKA
NADSTREŠKI

Avtomobilski nadstreški

Nadstreški so lahko samostoječi (prostostoječi) ali vpeti v steno zgradbe. Lahko so podprti na vseh štirih vogalih, ali pa je konstrukcija takšna, da je nosilna zgolj ena stranica. Nadstreški imajo lahko vse štiri stene odprte ali pa sta največ dve zaprti. Materiali, ki se uporabljajo, so različni, prevladujejo pa les in kovine, za streho pa različne oblike plastičnih mas in druge strešne kritine, odvisno od velikosti in oblike nadstreška. Poznamo kalupaste, enokapne, dvokapne, ločno ukrivljene, ravne, jeklene, industrijske in PVC nadstreške.

Vrste nosilnih konstrukcij

Če je nosilna konstrukcija aluminijasta ali iz katerega drugega nerjavečega materiala, potem z vzdrževanjem ne bomo imeli veliko dela. Več dela je pri vzdrževanju jeklene in lesene konstrukcije. Vsakih nekaj let bomo morali celotno konstrukcijo prebarvati.

Pri lesenih konstrukcijah moramo biti pozorni na mesto, kjer je konstrukcija vpeta v tla. Priporočljivo je, da je lesena konstrukcija vpeta v kovinske nosilce tako, da je les dvignjen nekaj centimetrov od tal, da ne bi prišlo do njegovega gnitja.

Glede barve konstrukcije lahko izbiramo med različnimi barvnimi odtenki. Kljub raznoliki izbiri se priporočajo svetlejši odtenki (beli, sivi in srebrni), saj bolje odbijajo sončne žarke, kar konstrukcijo manj segreje.

Kritine

Za prekrivanje nadstreškov proizvajalci največkrat uporabljajo klasično opečno kritino ali večslojne prekatne polikarbonatne plošče v svetlejših odtenkih. Pogosto se uporabljajo kritine v mlečno belih odtenkih, saj dobro odbijajo toploto sončnih žarkov.

Prednosti nadstreška pred garažo

Garaža pri stanovanjskem objektu zavzame veliko prostora, v objekt se vnaša umazanija in vanj uhajajo izpušni plini. Zunanji nadstrešek iz sodobnih materialov je lahko estetski dodatek objektu in ima v primerjavi z garažo mnogo prednosti. Nudi zaščito pred vremenskimi vplivi, odlikujeta ga pa tudi zračnost in dostopna cena.

Višina nadstreška

Običajna uvozna višina ter obenem tudi najnižja uporabna višina nadstreška je od 210 do 220 cm, kar pomeni, da lahko pod takšen nadstrešek parkiramo vsa osebna vozila tudi enoprostorce s strešnimi prtljažniki, vsa terenska vozila in večino ne povišanih kombiniranih vozil.

Izračun višine nadstreška

Primerno velikost nadstreška najlažje določimo tako, da velikosti avtomobila dodamo najmanj 50 cm napušča na vsako stran. Pri nadstreških za 2 oz. več avtomobilov pa upoštevamo še najmanj 80 cm razmika med vozili. S tako enostavnim izračunom torej ugotovimo, da je primerna velikost nadstreškov za 1 avtomobil od 300 X 500cm, najmanjša velikost nadstreškov za 2 avtomobila pa 515 X 500 cm.

Življenjska doba nadstreška

Življenjska doba nadstreška je odvisna od mnogih dejavnikov, najbolj pa od izbire kritine in materialov za izdelavo konstrukcije ter od postopka zaščite konstrukcije.

Konstrukcija je vedno trajnejša od kritine, saj je slednja izpostavljena intenzivnim dejavnikom, kot sta vlaga in UV sevanje. Ker se zadnja leta za prekrivanje nadstreškov največ uporabljajo prosojne polikarbonatne kritine, je trajnost kritin odvisna od proizvajalca, običajna trajnost kritine je od 15-30 let.

Glede trajnosti konstrukcije načeloma velja, da je lesena lamelirano lepljena manj trajna od jeklene, trajnost pa je odvisna od zaščite lesa. Les je namreč naravni material, ki z leti, če ni zaščiten, strohni. Okvirna življenjska doba konstrukcije je od 20-30 let, ki se lahko podaljša, če nadstrešek vsakih nekaj let zaščitimo s premazom za les.

Zakonodaja za nastreške

Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektih je nasledila Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost. Uredba definira nadstrešek kot streho pred vhodom v objekt, namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za komunalne odpadke in podobno, če je njegova površina največ 30 m2 in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta.

Uredba ob izpolnjevanju določenih pogojev uvršča nadstrešek med enostavne objekte, ki se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja.

Pogoji so:

  • da je v skladu z navedeno Uredbo objekt izrecno določen kot enostavni objekt,
  • da ima investitor pravico graditi na zemljišču, na katerem namerava zgraditi objekt,
  • da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi akti
  • da so upoštevani vsi pogoji in zahteve za gradnjo enostavnega objekta, določeni z navedeno Uredbo.
  • Poleg navedenega nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. Glede načina gradnje morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve (objekti za lastne potrebe):
  • objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja;
  • pri izračunu faktorja pozidanosti se seštejejo površine vseh objektov za lastne potrebe in prištejejo površini stavbe, h kateri so bili zgrajeni, če pa je stavb več, se seštejejo površine vseh stavb na zemljiški parceli;
  • na zemljiških parcelah večstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje v njej zgradi največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da je dosežena meja faktorja pozidanosti.