Pogosta vprašanja o energetskih sanacijah:

1. Kaj vse potrebujemo za izvedbo celovite energetske sanacije objekta?

Za celovito energetsko sanacijo objekta je potreben pregled obstoječe projektne dokumentacije in ogled objekta. Na podlagi pregleda in želja stranke po energijskih prihrankih se naredi izračun toplotnih izgub, ter popis del, ki so potrebna za izvedbo celovite energetske sanacije objekta. Na podlagi popisa se izdela ponudba za celovito energetsko sanacijo objekta.

2. V kakšnem času se lahko izdela celovita energetska sanacija objekta?

Trajanje celovite energetske sanacije je odvisno od velikosti in zahtevnosti objekta, predvsem pa od zamenjave načina ogrevanja. Če ogrevanje z radiatorji zamenjamo s talnim ogrevanjem se pojavijo določena dela, ki niso nujno del energetske prenove to je zamenjava tlakov, ometi, slikopleskarska dela, pa vendar so ta dela nujno potrebna pri zamenjavi vira in načina ogrevanja.

3. Katere so glavne faze celovite energetske sanacije objekta?

Glavni fazi sta dve:

  • Zamenjava toplotnega ovoja objekta

– zamenjava strešne kritine
– izolacija podstrešja ali mansarde
– zamenjava stavbnega pohištva
– izvedba fasade

  • Zamenjava ogrevalnega sistema objekta

– zamenjava vira ogrevanja
– zamenjava radiatorjev ali prehod na talno gretje

4. Kateri so najbolj razširjeni viri ogrevanja?

Za ogrevanje objekta lahko uporabimo več virov ogrevanja. Najbolj razširjeni viri so:

– ogrevanje s toplotno črpalko
– ogrevanje na lesno biomaso
– ogrevanje na kurilno olje
– ogrevanje na zemeljski plin
– ogrevanje na utekočinjen naftni plin
– ogrevanje na elektriko
– ogrevanje s sončnimi kolektorji

5. Koliko časa je potrebno za izvedbo posamezne faze v celoviti energetski sanaciji objekta?

Posamezne faze energetske sanacije so različno dolge in odvisne predvsem od velikosti in zahtevnosti objekta. Navedeni termini so zgolj informativne narave.

a. Zamenjava strešne kritine 21 do 30 dni
b. Izolacija podstrešja ali mansarde 10 do 14 dni
c. Zamenjava stavbnega pohištva 10 do 14 dni
d. Izvedba fasade 21 do 45 dni
e. Zamenjava vira ogrevanja 14 do 21 dni
f. Zamenjava radiatorjev ali prehod na talno gretje 30 dni

5. Kdo vse sodeluje pri celoviti energetski sanaciji?

V našem podjetju Grating M Team izvedemo vsa gradbeno obrtniška dela od zamenjave strešne kritine, izolacije podstrešja, morebitnih mavčnokartonskih del do izvedbe fasade. Ostali sodelavci pri celoviti sanaciji so še izvajalci strojnih instalacij, dobavitelji in montažerji stavbnega pohištva.

6. Ali ste sposobni samostojno prevzeti objekt in izvesti kompletno energetsko sanacijo?

V našem podjetju Grating M Team smo sposobni izvesti celovito energetsko prenovo po pravilih stroke, kvalitetno in v zadovoljstvo stranke.