Rušitev obstoječe hiše in izdelava temeljev za montažno hišo v Ljubljani

V Ljubljani smo porušili celotno obstoječo hišo do tal, in naredili temelje za montažno hišo. Prvi korak je bil rušitev obstoječe hiše in odvoz materiala na deponijo. Nato smo poklicali geometra, da je naredil zakoličbo. Naslednja faza je bila izdelava in postavitev profilov in planiranje dna izkopa z uvaljanjem. Sledila je izdelava podložnega betona, opaževanje temeljev, postavljanje armature in zalivanje temeljev. Potem smo zasipali med temelji in naredili temeljno ploščo. Oglejte si nekj fotografij, kako rušitev obstoječe hiše in izdelava temeljev za montažno hišo v Ljubljani potekala.