Obnova obzidja Socerb

Za stranko smo v Socerbi obnovili obzidje.