Novogradnja naselja šestih hiš v Kamniku pod Krimom

V naselju Kamnik pod Krimom smo zgradili naselje šestih enostanovanjskih hiš. Enostanovanjske hiše na ključ so klasično grajene hiše. Nosilni zidovi so grajeni iz opeke na betonskih pasovnih temeljih. Enostanovanjske hiše so nepodkletene. Ostrešje je klasično leseno, pokrito z opečnato kritino. Okna in vrata so lesena. Fasada je debeline 15 cm in ustreza vsem standardom o učinkoviti rabi energije. Enostanovanjskim hišam na ključ smo poleg gradbenih del izvajali tudi vsa obrtniška in instalacijska dela. Izvedli smo talno ogrevanje in elektriko. Izvedli smo strojne omete in strojne tlake, v kopalnicah smo položili keramiko po željah investitorja, ter jih opremili z sanitarno keramiko. Na tla v ostalih prostorih smo položili klasični parket. Mansarda je izolirana z toplotno izolacijo iz steklene volne ter oblečena z mavčnokartonsko (Knauf) oblogo. Stene tako mavčnokartonske kot opečnate smo zgladili z izravnalno maso in finalno prepleskali v barvah po želji investitorja. Oglejte si nekaj naših referenčnih slik izgradnje naselja v Kamniku pod Krimom.