Izgradnja hiše in garaže na Katarini

Na Katarini v okolici Ljubljane smo zgradili hišo in garažo na zelo zahtevnem terenu. Investitor nam je zaupal izvedbo vseh gradbenih del, kar pomeni vsa zemeljska dela, betonska dela, zidarska dela in tesarska dela. Izvedli smo tudi vsa krovska in kleparska dela. Hiša je še v fazi gradnje, stvari, ki do sedaj narejene pa so: široki odkop gradbene jame v zemljini z odvozom na gradbeno deponijo, nasip pod tlaki temeljev, zasip okoli objekta in pred njim za temeljno ploščo, planiranje in valjanje terena, betoniranje podložnega betona, betoniranje temeljev nosilnih zidov, betoniranje horizontalnih vezi preklad in nosilcev, betoniranje vertikalnih sten, polaganje rebraste armature, in pa horizontalno hidroizolacijo temeljev. Vabimo vas k ogledu nekaj naših fotografij, kako je gradnja hiše in garaže na Katarini potekala in, da sledite novostim o izgradnji tega objekta.