Izdelava kanala za pregled vozil v Ljubljani

Na Avtotehni Vis v Ljubljani smo izdelali kanal za pregled vozil. Najprej smo gradbišče primerno opremili in zavarovali. Prejšni kanal je bilo treba porušiti in narediti predpripravo za novega. Naslednja faza je bila betoniranje kanala in nato fina montaža mašinerij za optični pregeld vozil. Proti koncu smo naredili in posatvili še ograjo, odpeljali odvečni material na deponijo in počistili gradbišče. Oglejte si nekaj slik, kako izdelava kanala za pregled vozil v Ljubljani potekala.