Več o betonskih delih

Betonska dela

Pri izvajanju objekta imenujemo betonska dela in armiranobetonska dela vsa tista dela, pri katerih uporabljamo beton kot osnovni gradbeni material. Beton je temeljni gradbeni material sestavljen iz mešanice gramoza in vode, ter cementa kot vezivnega sredstva. Če takemu betonu dodamo železno armaturo takšen kompozitni material imenujemo armirani beton. Beton razvrščamo glede na način in vrsto uporabe na različne trdnostne razrede ( marka betona ).

Trdnostni razred betona ( marka betona )

Trdnostni razred betona je tlačna vrednost betona po 28 dneh in je izražena v N/mm2. Trdnostni razred ugotavljamo s preizkusom vzorčnih valjev in kock standardnih velikosti, ki jih strnemo 28 dni po izdelavi in ugotovimo dejansko trdnost. Tlačna trdnost betona s starostjo narašča (tudi po 28 dneh, pa tudi še več kot po 20 letih), saj hidracija cementa še zmeraj poteka. Dokazovanje trdnostnega razreda je obvezno za vsak objekt, oziroma za vsak konstrukcijski element. Poznamo naslednje marke betona (MB): MB 10, MB 15, MB 20, MB 25, MB 30, MB 35 in MB 45. Ker so v uporabi že evropski standardi Eurocode, se je izraz MB zamenjal za trdnostni razred. Trdnostni razredi (npr.): C30/37, C40/50 (prva številka je vrednost tlačnega testa narejenega na vzorcu valjaste oblike, druga pa na kocki velikosti 15x15x15cm).

Uporaba betona

Pri izvedbi beton uporabljamo pri več konstrukcijskih elementih:

  • podložni beton (pred izvedbo temeljev)

uporablja se za lažjo in pravilnejšo izvedbo temeljev. Podložni beton je navadno trdnostnega razreda C10/12 in predstavlja ločilni sloj med zemljino in temelji

  • temelji objeta

temelje objekta izvedemo z opažem, nato vanj vgradimo železno armaturo in nato le-te zalijemo z betonsko mešanico

  • betonske stene

tako kote temelje je potrebno za vse betonske konstrukcije pred vgradnjo betona izvesti opaž. Tako se izdela enostranski opaž stene in nato se v steno vgradi armaturno železo in stena iz druge strani zapre z opažem. Po izdelavi opaža se vgradi betonska mešanica

  • temeljne in etažne plošče

temeljne betonske plošče se izdelujejo pri večjih stanovanjskih objektih oziroma kjer temeljna tla niso ustrezno nosilna.

Betoniranje temeljev
Armiranobetonska dela
Armiranje temeljev
Betoniranje temeljne plošče

Vabimo vas k ogledu naših referenc adaptacij in prenov kot tudi k ogledu vseh ostalih referenc.