Energetske prenove

Imate visoke stroške ogrevanja in jih želite znižati? Za celovito energetsko prenovo objekta je potreben pregled obstoječe projektne dokumentacije in ogled objekta. Na podlagi pregleda in želja stranke po energijskih prihrankih se naredi izračun toplotnih izgub, ter popis del, ki so potrebna za izvedbo celovite energetske prenove objekta. Na podlagi popisa se izdela ponudba za celovito energetsko prenovo objekta.

Eden najučinkovitejših ukrepov za zmanjšanje porabe energije in tudi emisije CO2 je toplotna izolacija kleti, fasade in strehe oz podstrešja in vgradnja nizkoenergijskih oken ter zamenjava oziroma sanacija sistema ogrevanja. Energetska prenova objekta pomeni celovita prenova stavbe in njenih delov, ki vplivajo na toplotne izgube objekta.

Največ energije se izgubi skozi ovoj hiše oziroma objekta in skozi okna. Procentoalni prikaz porabe energije skozi določene dele hiše:

 • izgube ogrevalnega sistema cca 12 %
 • izgube skozi streho cca 10 %
 • izgube skozi okna cca 41 %
 • izgube skozi stene cca 20 %
 • izgube skozi tla oz. kleti cca 8 %

Na spodnjih slikah je prikazano kako poteka energetska prenova hiše.

Obstoječe stanje
Vmesna faza
Končno stanje
Vse tri faze

S slabo oziroma neobstoječo izolacijo fasade, neizoliranega podstrešja, dotrajanega stavbnega pohištva (okna in vrata) in dotrajanega ogrevalnega sistema so toplotne izgube objekta visoke.

Toplotne izgube objekta se z gradbenimi posegi lahko zmanjšajo, kar posledično pomeni varčevanje pri porabljeni energiji za ogrevanje pozimi, in seveda posledično tudi pri hlajenju v poletnih dneh. Z energetsko prenovo se podaljša tudi življenska doba objekta in pa zviša tržna vrednost vašega objekta.

Ko se izvaja energetska prenova objekta se hkrati lahko uredijo tudi ostali gradbeni ukrepi, ki ne posegajo v samo konstrukcijo stavbe, kot so naprimer: zamenjava obstoječe strešne kritine, zamenjava talnih oblog, sanacija hidroizolacije, montaža novih senčil, zunanje ureditve in podobno.

Gradbeni posegi s katerimi lahko zmanjšamo toplotne izgube tudi do 60 % so:

 • vgradnja toplotne izolacije na zunanje stene stavbe
 • zamenjava dotrajanih oken in vrat
 • vgradnja toplotne izolacije podstrešja
 • zamenjava strešne kritine (vgradnja toplotne izolacije in nova strešna kritina)
 • zamenjava ali sanacija ogrevalnega sistema
Zamenjava stavbnega pohištva
Obrtniška dela
Vgradnja toplotne izolacije
Stanje po energetski sanaciji

Kaj z energetsko prenovo pridobimo?

 • zaščito stavbe pred zunanjimi vplivi
 • velik prihranek energije
 • zaščito pred pregrevanjem v vročih poletnih dneh
 • lepši izgled objekta
 • daljšo življenjsko dobo objekta
 • zvišanje tržne vrednosti vašega objekta

Po izvedeni energetski prenovi nikakor ne smemo pozabiti oziroma zanemariti prezračevanje prostorov, če le ni bilo vgrajeno mehansko prezračevanje, saj je lahko v takem primeru stopnja vlage v prostoru prevelika. Prostor je treba večkrat na dan zračiti, ne glede na letni čas!

Ne izgubljajte časa z iskanjem različnih izvajalcev. V našem podjetju Grating M Team dobite vse na enem mestu.

V našem podjetju Grating M Team (GmTeam) smo sposobni izvesti celovito energetsko prenovo po pravilih stroke, kvalitetno in v zadovoljstvo stranke.

Za več informacij glede energetskih prenov nas kontaktirajte!

Vabimo vas k ogledu naših referenc adaptacij in energetskih prenov, kot tudi k ogledu vseh ostalih referenc.