Ureditev dovozne poti

Naše podjetje GRATING M TEAM (Gm Team) vam vašo dovozno pot uredi po vaših željah, oziroma po projektu zunanje ureditve. Pri izbiri načina ureditve vaše dovozne poti vam v sodelovanju strokovnajkov – načrtovalcev krajinske arhitekture pripravimo načrt zunanje ureditve.

  • uredimo odvodnjavanje, in ponikovalnico
  • izdelava drenaže
  • utrdimo obstoječi teren, izvedemo ustrezne padce terena ter po potrebi
  • zamenjamo temeljna tla
  • postavimo vrtne in cestne robnike vseh možnih oblik in dimenzij
  • uredimo tlakovanje vseh vrst in vzorcev (z granitnimi kockami, kamenjem, peskom … po vaših željah)
  • grobo in fino asfaltiramo
  • izvedemo klančine za invalide

Oglejte si nekaj naših fotografij ureditev dovoznih poti:

Ureditev dovozne poti s tlakovanjem
Izvedba klančine
ASFALTIRANJE DOVOZNE POTI
Polaganje tlakovcev

Vabimo vas k ogledu naših referenc zunanjih ureditev in tudi k ogledu vseh ostalih referenc.