Restavriranje kozolca na Rakitni

Na Rakitni smo restavrirali kozolec. Obnovili smo ostrešje, zamenjali smo strohnele šperovce, naredili zamenjavo vseh lat in kozolec prekrili z novo strešno kritino. Dotrajane elemente kozolca smo zamenjali z novimi vse v duhu tako kot je bilo.