Adaptacija obstoječega gospodarskega poslopja v okolici Ljubljane

Adaptacija gospodarskega poslopja je zajemala rušitvena dela, celovito prenovo temeljev, izdelavo novih armiranobetonskih plošč, prenovo zidov in betonskih vertikalnih vezi, prenovo ostrešja in pokrivanje strehe z novo opečnato kritino. Oglejte si nekaj slik adaptacije obstoječega gospodarskega poslopja v okolici Ljubljane.